HEDERSMEDLEMMAR

Gotlands Guideförening

HEDERSMEDLEMMAR I GOTLANDS GUIDEFÖRENING

I våra stadgar står:
"Hedersmedlem utses på årsmötet på förslag av styrelsen. Som hedersmedlem
utses person som på utmärkt sätt främjat föreningens ändamål.
Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid, eller tills dess vederbörande
önskar utträde. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Hedersmedlem har
samma rättigheter som vanlig medlem."


De två första heders-medlemmarna att inväljas var

Åke G Sjöberg och Inger Harlevi. 

då de på mycket förtjänstfulla vis stöttat

Gotlands Guideförening!

------------------------------------------

Gun Westholm

Motion avseende val av Gun Westholm som hedersmedlem i Gotlands Guideförening.

 

Hedersmedlemskap i Gotlands Guideförening innebär:

 

- en hederstitel som varar livet ut

- att årsavgift ej erläggs

- att hedersledamoten får utskick och alla övriga erbjudanden

- att hedersledamoten har rösträtt på årsstämman

 

Styrelsen föreslår årsstämman, att Gotlands Guideförening utser 1:e Antikvarien vid Gotlands Museum Gun Westholm som hedersmedlem i Gotlands Guideförening.

 

Gun Westholm motsvarar mycket väl de grundkriterier, som beskrivs i första stycket.

Styrelsen kommer, att formulera den motivationen, som skrivs på det diplom, som överlämnas vid lämplig tidpunkt.


Peter Bäärnhielm

Gotlands Gudeförenings

årsmöte 2012-02-11

------------------------------------

Peter Bäärnhielm - Ny hedersmedlem i Gotlands Guideförening 2014.


Peter nominerades av guidemedlemmen Annika Lind. I nomineringen framhölls hans långa

och trogna tjänst i guideföreningens styrelse, hur han utbildat många blivande guider,

samt arbetat för att driva föreningen framåt.
Peter invaldes 21 november 1985 i styrelsen, sedan dess har han innehaft nästan alla
poster, förutom posten vice ordförande.


På hedersbeviset står:


"Peter har med sin stora kunskap, sitt brinnande
intresse och varma hjärta, varit med och utvecklat Gotlands
Guideförening."


-------------------------------------------------


Wiveka Schwartz - Ny hedersmedlem i Gotlands Guideförening 2019.

Styrelsens nominering gäller en person som länge varit guideyrket och Guideföreningen
trogen. En person som utbildat guider, som förmedlat guider, som brinner för att förmedla

kunskaper till oss alla.
En person som öppnar sitt hem likväl för turister från hela världen som en liten guide från Gråbo.
Som alltid med glädje ställer upp som föreläsare för Guideföreningen. En person jag själv

ofta träffat på i stan under vandringar.
En person som dessutom borde fått denna utmärkelse för länge sen!

Nedan följer texten på Hedersdiplomet:


"Gotlands Guideförening
har till hedersledamot kallat
Wiveka Schwartz


Wiveka, modern urmoder till medeltidsveckan
och kreatör i guideföreningen,
personifierar idealbilden av en positiv, kunnig guide
som skänker folkbildning förklätt till spännande berättelser.
Visby den 9 februari 2019.
styrelsen"

Copyright © All Rights Reserved