Kontakta styrelsen


Styrelsen 2019ORDFÖRANDE


Gunilla Lauström

Jungmansgatan 39

621 51 VISBY


0760-83 56 31

gunilla_laustrom@hotmail.com


VICE ORDFÖRANDE


Sven-Åke Asklander

0736-13 65 00

svenasklander@hotmail.com


KASSÖR


Marina Guldström

Etelhems Annex 455

623 74 STÅNGA


076-236 75 34

marinaguldstrom@yahoo.se


SEKRETERARE


Lotta Bogaeus

lottabogaeus@yahoo.se


LEDAMÖTER


Gunnar Bäck

0705-26 77 16


Marie-Louise (Missan) Andersson


Per-Lennart (Pelle) Karlsson

0498-27 75 22

p_l_karlsson@hotmail.com