Kontakta styrelsen


Styrelsen 2022ORDFÖRANDE


Lotta Bogaeus


070-756 01 79

lottabogaeus@yahoo.se


VICE ORDFÖRANDE
KASSÖR


Marina Guldström

Etelhems Annex 455

623 74 STÅNGA


076-236 75 34

marinaguldstrom@yahoo.se


SEKRETERARE


Per-Lennart Karlsson

p_l_karlsson@hotmail.com


LEDAMÖTER


Ann Thulin

Siv Olofsson

Nick Nancholas