Auktorisation

Gotlands

Guideförening


Den gotländska auktorisationen:

Har funnits sedan 80-talet, och togs fram i samarbete mellan dåvarande arbetsgivare

(inom kryssningsnäringen) och Gotlands Guideförening.

Enligt den ska en auktoriserad guide klara av att ta olika uppdrag, heldagsturer norr- söder- och

österut. Stadsvandringar som sträcker sig över hela stan. Man ska kunna lägga upp turen och veta

hur lång tid som behövs för transport och olika stopp.

 

Den här auktorisationen är arbetsgivarnas, i det här fallet Gotland Excursion och Gotlands Guide- och Kryssnings-service, sätt att veta att guiden ifråga klarar detta. Eftersom det är de som anställer och betalar ut arvoden, för att säkerställa kvaliteten på guiderna, samt för att säkerställa

kunskapen.

 

Auktorisationen består av ett skriftligt teoriprov (utan hjälpmedel), ett muntligt fördjupningsprov, och ett prov på en stadsvandring, och kan göras efter att man arbetat minst en säsong.

 

Den här auktorisationen sker hitintills en gång per år, på våren.

Copyright © All Rights Reserved