Kryssningsnätverket

Gotlands

Guideförening

Kryssningsnätverket (GCN) under 2018.


Det har varit ett antal möten under året, som representanter från Guideföreningen deltagit i. Bland annat var det invigninge av kajen i april, och så var det "årsavslutning" nu i december, med lite mingel och information om vad som hänt under året och vad som kommer att hända år 2019.

Gotlands Guideförening är betalande medlem i GCN, enligt kontrakt skrivet december 2017, för två år framåt, alltså är vi medlemmar även 2019.


Här kommer ett kort sammandrag:

Under sommaren 2018 gjorde Uppsala Universitet en passagerarundersökning, med enkät och GPS, som också har redogjorts för i tidningarna. Där följde man hur kryssningsgästerna vandrade i stan och hur de shoppade. 280 gäster fick de kontakt med. En fortsättning kommer att ske nästa sommar.

GCN har deltagit i resemässor i världen, och även bjudit in en kryssningsagent till Gotland.


Under 2019:

GCN kommer att starta produktionen av en digital handbok för Gotland i början av nästa år. Handboken är en digital presentation av vad Gotland har att bjuda på och riktar sig till reseproducenter i Sverige och i utlandet. Inspiration, förslag på rundturer kombineras med fakta om destinationen, listningar över boende, konferensanläggningar, transportörer, attraktioner, restauranger, caféer mm. Handboken görs i digitalt format, men med möjlighet att printa ut produktblad mm vid behov.


Medverkan på plattformen är kostnadsfri. Det GCN kommer att ha som grundkriterium är att sidan är uppdaterad och att viss information kommer att vara på engelska. Samarbete kommer att ske med översättare så att ni kan enkelt kan få hjälp med detta vid behov. Målet är att arbetet ska vara färdigt i början av april, så att plattformen kan lanseras i samband med mässan Cruise Shipping Miami 2019.


Nya aktiviteter 2019


•Produktion Digital manual för arrangörer

•Ny info-hub för nätverket: En sluten Facebookgrupp – Gotland Cruise Network

•Samverkan med projektet ”100 Gröna och Blå Upplevelser” – 6 st seminarier presenteras under våren - kostnadsfritt

•Studieresa till Bornholm

•Studiebesök

•Träff med studenter från Campus – idéworkshop

-------------------------------------------

Möte med GCN 17 oktober. (andra mötet)


Gotland Cruise Network har bildats för att alla som på något sätt är inblandade i besöksnäringen skall kunna påverka och om möjligt säkerställa att vi är beredda när kryssningskajen är klar att användas.

Gotlands Guideförenings styrelse medverkar vid möten med gruppen Bemötande & Mottagande.

Måndagen den 17 oktober var vi ett 20 tal medverkande från olika verksamheter. Utförligt protokoll fördes så nedan följer en kort sammanfattning.


Susanne Samuelsson höll i mötet och berättade utifrån sin erfarenhet på Gotland Excursion hur kryssningsturismen fungerar nu. Vi har haft anlöp av kryssningsbåtar sedan 1950 talet. Eftersom det ofta är kort tid iland är stadsvandringar vanligast och Visby ligger oftast sist vid t.ex en sjudagarskryssning.


Pernilla Johansson är projektledare för Region Gotland när det gäller Infrastrukturen. Det är i det projektet sex grupper som jobbar med: stadsmiljö, trafik, information, besöksplatser, busstrafik och toaletter. Hon berättade att Regionens ansvar börjar vid kajen. Och just nu, som Ni kanske läst och hört, så presenteras planer på en bro som skall ta gästerna vidare från kajen till gångvägar och andra transportmedel under deras vistelse iland.

 

Bygget av kryssningskajen är ju ett samarbete mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port och det är även CMP som kommer hyra kajen när den står klar i april 2018. All information om själva bygget tar Ni enklast del av på Region Gotlands hemsida.

Nästa möte är den 21 november och då kommer fokus ligga på Guider och Bussar.


Lotta Bogaeus och Gunnar Bergfasth

-----------------


Copyright © All Rights Reserved