Inför kryssningskajen

Gotlands

Guideförening

Kryssningsnätverket (GCN) under 2018.


Det har varit ett antal möten under året, som representanter från Guideföreningen deltagit i. Bland annat var det invigninge av kajen i april, och så var det "årsavslutning" nu i december, med lite mingel och information om vad som hänt under året och vad som kommer att hända år 2019.

Gotlands Guideförening är betalande medlem i GCN, enligt kontrakt skrivet december 2017, för två år framåt, alltså är vi medlemmar även 2019.


Här kommer ett kort sammandrag:

Under sommaren 2018 gjorde Uppsala Universitet en passagerarundersökning, med enkät och GPS, som också har redogjorts för i tidningarna. Där följde man hur kryssningsgästerna vandrade i stan och hur de shoppade. 280 gäster fick de kontakt med. En fortsättning kommer att ske nästa sommar.

GCN har deltagit i resemässor i världen, och även bjudit in en kryssningsagent till Gotland.


Under 2019:

GCN kommer att starta produktionen av en digital handbok för Gotland i början av nästa år. Handboken är en digital presentation av vad Gotland har att bjuda på och riktar sig till reseproducenter i Sverige och i utlandet. Inspiration, förslag på rundturer kombineras med fakta om destinationen, listningar över boende, konferensanläggningar, transportörer, attraktioner, restauranger, caféer mm. Handboken görs i digitalt format, men med möjlighet att printa ut produktblad mm vid behov.


Medverkan på plattformen är kostnadsfri. Det GCN kommer att ha som grundkriterium är att sidan är uppdaterad och att viss information kommer att vara på engelska. Samarbete kommer att ske med översättare så att ni kan enkelt kan få hjälp med detta vid behov. Målet är att arbetet ska vara färdigt i början av april, så att plattformen kan lanseras i samband med mässan Cruise Shipping Miami 2019.


Nya aktiviteter 2019


•Produktion Digital manual för arrangörer

•Ny info-hub för nätverket: En sluten Facebookgrupp – Gotland Cruise Network

•Samverkan med projektet ”100 Gröna och Blå Upplevelser” – 6 st seminarier presenteras under våren - kostnadsfritt

•Studieresa till Bornholm

•Studiebesök

•Träff med studenter från Campus – idéworkshop

----------------------------


Minnesanteckningar från nätverksträff med Gotland Cruise Network, den 4 december 2017

Närvarande från Guideföreningen: Lotta Bogaeus, Marina Guldström, Kathleen Gow Sjöblom


Vi träffades vid Gotland Cruise Center – mottagningslokalen för kryssningsbesökare fr.o.m. 2018. Än så länge

är det ganska tomt, men utsikten över den nya kajen, terminalen och havet var väldigt fin. Kryssningscentret kommer att hysa en butik med lokala hantverk, en loungedel, där man kan sitta bekvämt, surfa på det fria wifi

och njuta av en enkel svensk fika. I samarbete med Gotlands museum kommer det att finnas en utställning om Visby och Gotland. De fick inte tillstånd att ha något Forex växlingskontor där, på grund av säkerhetsrisker.

GCC kommer att ta emot dollar, euros och kort (han sa inget om svenska kronor). Det kommer att finnas möjlighet för buss att komma till och från lokalen. (Däremot kan de inte upplåta några parkeringsplatser till guider, eftersom de ”delar lokalen med andra aktörer”).


Vi förflyttade oss till WeCreate på Strandgatan, där vi bjöds på italiensk buffé. Sedan var det dags för information.


1. Det blir 82 anlöp 2018 (en liten ökning).

2. Region Gotland rapporterar att saker o ting är något försenade, slutbesiktning blir nu i februari (ej januari) men planerna för april med bl.a. invigningen består. Representanten kunde inte svara på några frågor om bron, mer än det vi redan vet. Det skulle ske något möte om bron nästkommande dag (den 5 december).


3. Hélène och Susanne rapporterade om rekryteringskvällen. Tjugofem har lämnat intresseanmälan för att bli guide. Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder tre guide-utbildningar till våren med Jan Luthman.


4. Det meddelades från busshållet att deras bussavtal har förlängts till 2020, vilket innebär att det är lättare för dem att planera in turistverksamheten 2018 och 2019.


5. Invigning av kajen: På förmiddagen är det för specialinbjudna. På eftermiddagen är det öppen kaj, då allmänheten kan ströva omkring på kajen. En kryssningsbåt ligger inne mellan 7.00 och 13.00. Hänsyn måste tas till båtfolket.


6. Gotland Cruise Network räknar med att få fyra miljoner kronor till ett treårsprojekt, Cruise Gotland 3.0. Det ska ingå bl.a. seminarier, studiebesök, kurser, marknadsföring, produktion av marknadsförings-material, etc.


7. Monica och några till har varit i Spanien på International Cruise Summit i Madrid. Här kommer vi att få utförliga anteckningar av Monica, men så här mycket hann jag skriva:

Rederierna satsar på säkerhet, miljö, hållbarhet, samarbete mellan stad och hamn, kunskapsspridning om kryssningsindustri, överturismen (för många båtar i hamn samtidigt), samt att involvera alla aktörer, att utveckla destinationerna.


De senaste trenderna är Independent Travelling och ’Walk Your Way to Wellness’ (där ligger vi väl bra till med den nya gångvägen till Visby centrum).


Utmaningar: Mass travel effect, Congestion of ports and destinations, lack of capacity (bussar, språk).

                                          (Information om de två sistnämnda fick vi på engelska)


Senaste utvecklingarna:

-Mat – att äta lagom och rätt. Bjuda in stjärnkockar på kryssningarna. Taste not waste kampanj. Att inte konsumera för mycket. Har inlett samarbete med Ikea (?) Några rederier lämnar ut överbliven mat för distribution bland behövande vid de olika destinationerna.

-Barnfamiljer blir allt viktigare

-Besättningen – underhållning, erbjudanden på destinationerna, mm

-Richard Branson startar Virgin Cruises med tre båtbeställningar. Första leverans 2020 – för Caribbean, andra 2021 (? Någon exotisk plats) sista 2022 (destination ej bestämd ännu). Här finns självfallet hopp om Östersjön. 

-MSC Cruises startar kryssningar med båtar som rymmer 7 000 passagerare.

(Man behöver väl GPS för att hitta på båten!)

---------------


Gotland Open Cruise Day.


10 -16 Ett öppet Visby, Butikerna är öppna 12-16


11 - 16 Familjedag på Leva Kungslador. Loppis, marknad, gutniska lekar, ponnyridning, iPad äventyr och tårta. Samarbete mellan Hansa Event och Leva.


10-16 Information vid Donners plats.

Region Gotland informerar om kajbygge och infrastruktur, träffa projektledarna som jobbar det och ställ dina frågor.

Gotland Excursion finns på plats om berättar om den kryssningsturism som redan finns på Gotland. Gotlands Guideförening berättar om yrket.


10-16 Gotlandstävling på Turistbyrån, Vi bjuder på kaffe, saft med tilltugg.

Donnerska Huset. Tipstävling med vinst.


10 -16 Upplev Visby med Gotland Mapapp. (Appen framtagen av Gotlands Cykeluthyrning)


10-16 Ta en tur med mini tåget från Gotland Cykeluthyrning på hamnen. Turer hela dagen till rabatterat pris. Avgår från hamnen samt från Öster.

 

10-18 Fornsalen är öppet, kom och lek i Skepp och skoj eller ta en tur i någon av deras utställningar.


10.00 Dagens första stadsvandring avgår från Gotlands Museum, Strandgatan.


11.00 Startskott för dagen och att det är mindre än ett år kvar tills nya kajen är klar. Tal av Meit Fohlin, regionråd. Donners plats.


12-16 Fenomenalen och Medeltidsveckan hittar på roligheter tillsammans hos Fenomenalen. Skjut med kastmaskin och träna inför Tornerspelet på quintan.


12.00 Stadsvandring avgår från Fornsalen, Strandgatan.


14.00 Stadsvandring avgår från Fornsalen, Strandgatan.


14.15 Busstur avgår från Donners plats. En guidad tur där du upplever kontrasterna i den vackra nordvästra kusten och en kort vandring i Visby. Ca. 2.5 - 3 timmar. 50 platser, först till kvarn, gratis. Samarbete mellan Gotland Excursion och Bergkvara Buss.

------------------------


Open Cruise Day den 6 juni

Frukostmöte med Gotland Cruise Network, torsdagen den 11 maj 2017 8.30.


Syftet med Cruise Day:

Att informera gotlänningar om kryssningsturism och allt vad det innebär. Att demonstrera vad passagerarna får uppleva på Gotland, vilken bild de får av Gotland. Gotlänningar ska få tillfälle att pröva på de olika utbud som erbjuds dessa besökare.


Planerade aktiviteter för den 6 juni:

1. Utställningar, seminarier / Donnerska huset

2. Tävling, senaste infobroschyrer / Turistbyrå

3. Guidade turer (kl. 10, 12, 14) / Från Fornsalen till Södertorg

4. Skepp o skoj / Fornsalen

5. Barnaktiviteter / Fenomenalen

6. Det nya kryssningscentret

7. Lokal matmarknad & informationsdiskar / Donnersplats

8. Körsång, musik, blomsterflickor, nationaldräkter, mm.

9. Handel, caféer och restauranger har kryssningserbjudanden.


Andra aktiviteter under planering:

Busstur för gotlänningar kl. 14 – så här går en standardbusstur till för kryssningsgästerna.

Världsarvet Visby – öppna några annars stängda byggnader.

Aktiviteter på Södertorg.

Cykeluthyrning, rundturståget.

Hansa event – kanske på Leva.

Medeltidsveckan – smakprov med riddare, mm.

Kryssningsbrunch på Clarion och ’Miami Bar’, Strandhotell.

En föreläsning om hur det är att vara ombord ett kryssningsfartyg, samt vad är det första passagerarna ser när de kommer till Visby.

Hansa event – barninriktade aktiviteter.


Open ship’. Det går inte att ordna öppet hus/skepp för allmänheten. Ev. ordnas ett VIP-evenemang för medlemmar (i Cruise Network???)


Vanliga rundturer för kryssningspassagerare: 9.00 – 14.00.


Gotlandsmusik kommer att kontaktas – möter passagerarna vid fartyget och leder dem med musik fram till Donners plats.


Övrig info:

Välkomstblad på tyska tas fram.

Passagerarna får en karta och info om allt som händer under dagen.

Volontärer kommer att finnas på gatorna – även på Östercentrum, för att informera om alla aktiviteter.

Det ska flaggas överallt.

GT kommer att skriva om evenemanget.

Hashtag och underlag till annonser och websites tas fram för att marknadsföra evenemanget, även i dagspress.

Kathy Gow-Sjöblom

---------------------

Kryssningsmöte 27 mars 2017 referat se här>>Gotland Cruise Network, Möte 24 januari.


Gotlands Guideförening deltar aktivt i Kryssningsnätverket, GCN, som skall förbereda ön inför tillkomsten av nya Kryssningskajen och den ökande Kryssningstrafiken.


Indelningen av de 25 medlemmarna i arbetsgrupper har skett enligt följande,

grupp 1: Infrastruktur & transport,

grupp 2: Guider,

grupp 3: Stadsmiljö och handel,

grupp 4: Inventering & utveckling av produkter,

grupp 5: Marknadsföring & PR Internt


Förutom möten i arbetsgrupperna sker gemensamma nätverksmöten varje månad, där alla samlas för gemensamma genomgångar.


Årets första arbetsgruppsmöte var tisdagen den 24 januari. De två utsatta timmarna inleddes med gemensam information för samtliga grupper innan vi samlades i våra speciella arbetsgrupper.

Vi är naturligtvis en egen grupp, GUIDER.


Dagens moderator var Mats Jansson, delprojektledare i Region Gotlands näringslivsutveckling. I den gemensamma informationen berättade Regionens representanter hur planerna med etableringen av kryssningskajen fortgår.

De stora utmaningarna av hur flödet av personer och fordon ska fungera diskuterades ordentligt. Man hade gjort olika scheman för att beräkna logistiken. Man har fastnat för att bussa resenärerna kortast möjliga väg till säkert hamnområde i avsikt att ha kontinuerlig tur-returtrafik vid anlöpen. I dag vet man ännu inte vad eller hur Shuttlebussarna ser ut.


På grund av kostnaden, 25 miljoner, har man lagt planerna på att bygga en gångbro på is. En gångbro skulle få människor att komma över på den östra och säkra sidan av gatan in mot centrala hamnen. Det skapade en del protester i gruppen. I väntan på bussar skulle stora mängder människor få vänta på båtarna eller på kajen. Gångbron skulle avlasta hamnområdet och möjliggöra säker promenad in mot staden.


Niclas Bylund, gruppansvarig men också konsult och företagare inom servicesektorn, såg sedan till att samla Guidegruppen i ett eget litet rum. Guideföreningen var väl representerad, genom Ordförande Gunilla Lauström, v. Ordförande Gunnar Bergfasth, Sekreterare Lotta Bogeaus samt adjungerade Utbildningsansvarige Janne Luthman. Från Gotlands Museum deltog Sofia Hoas, från Gotlands Guide- & Kryssningsservice Helene Viotti, och från Gotland Active Store deltog Camilla Ahlberg.


Enigheten var stor om att behovet av guider kommer att öka samt speciell kompetens, som bl a språk. Det finns idag ett åttiotal verksamma guider, som är verksamma kortare eller längre tid inom museum eller de olika serviceföretagen. En del av behovet kan lösas genom digitala guider, men behovet av ökat antal guider kvarstår.

Janne Luthman bidrar aktivt, genom Studieförbundet Vuxenskolan, med att utbilda nya guider varje vår och höst.


Det diskuterades hur man kunde samarbeta och skapa en större pool av guider och den diskussionen fortsätter vid nästa tillfälle, fredagen den 17 februari.


/Gunilla Lauström och Gunnar Bergfasth, Gotlands Guideförening


---------------


Gotland Cruise Network. Träff den 28 november 2016.


Först bjöds vi på en guidning i Fornsalen, typ tio-i-topp, ledd av Lars Kruthof och Sofia Hoas. Därefter bjöds vi på ett mini julbord och kaffe.


Kvällens möte bestod av en avstämning av arbetet hittills och en förtitt på framtida verksamhet.

Talare var:

Michael Enlund, VD för Inspiration Gotland. Berättade om IGs verksamhet, som måste tydliggöras framöver (Varumärket Gotland är kärnverksamheten).


Arnt Möller Pedersen från CMP. Berättade om bokningar 2018 hittills. Mest båtar med 1 000 passagerare. Bokningar hittills från 27 april till 29 september.


Harald Gröttvik, Region Gotland – presenterade teknisk data, olika mått och vikter. Berättade om landområdet – det ska finnas plats till 26 bussar. Regions tidsplan i stora drag.


Susanne Samuelsson, Frida Nehro och Niclas Bylund, Region Gotland, berättade om sina respektive arbetsgrupper (OBS! Det är tydligen en ny indelning):   Frida: Infrastruktur & transport på kaj o angränsande område.

Niclas: Guider.

Susanne: Stadsmiljö och handel, samt Inventering och utveckling av produkter.


Mats Jansson, Region Gotland pratade om samverkan mellan Regionen, Operatörer och Näringslivet. Utveckling och marknadsföring av Gotland som kryssningsdestination.


Monika Frisk hade med sig en utomordentlig stencil med tydlig information kring det mesta, bl.a. den nya gruppindelningen, aktivitetsplan för 2017, mm.  Jag tog tre ex.


Det var intressant att höra hur det hela fortskrider. Fler sa till mig att de kände igår att man äntligen har kommit en bit på vägen, betr. insikt om vikten av att samarbeta.

 

Kathy Gow-Sjöblom

---------------

Möte med GCN 17 oktober. (andra mötet)


Gotland Cruise Network har bildats för att alla som på något sätt är inblandade i besöksnäringen skall kunna påverka och om möjligt säkerställa att vi är beredda när kryssningskajen är klar att användas.

Gotlands Guideförenings styrelse medverkar vid möten med gruppen Bemötande & Mottagande.

Måndagen den 17 oktober var vi ett 20 tal medverkande från olika verksamheter. Utförligt protokoll fördes så nedan följer en kort sammanfattning.


Susanne Samuelsson höll i mötet och berättade utifrån sin erfarenhet på Gotland Excursion hur kryssningsturismen fungerar nu. Vi har haft anlöp av kryssningsbåtar sedan 1950 talet. Eftersom det ofta är kort tid iland är stadsvandringar vanligast och Visby ligger oftast sist vid t.ex en sjudagarskryssning.


Pernilla Johansson är projektledare för Region Gotland när det gäller Infrastrukturen. Det är i det projektet sex grupper som jobbar med: stadsmiljö, trafik, information, besöksplatser, busstrafik och toaletter. Hon berättade att Regionens ansvar börjar vid kajen. Och just nu, som Ni kanske läst och hört, så presenteras planer på en bro som skall ta gästerna vidare från kajen till gångvägar och andra transportmedel under deras vistelse iland.

 

Bygget av kryssningskajen är ju ett samarbete mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port och det är även CMP som kommer hyra kajen när den står klar i april 2018. All information om själva bygget tar Ni enklast del av på Region Gotlands hemsida.

Nästa möte är den 21 november och då kommer fokus ligga på Guider och Bussar.


Lotta Bogaeus och Gunnar Bergfasth

-----------------

Kryssningsnätverket, Gotland Cruise Network, har startat,

Första mötet hölls den 8 september 2016, Lotta Bogaeus och Gunnar Bergfasth deltog.

klicka här för några anteckningar från första mötet.

-------------------

Vi har även varit på Toalettmöte med regionen. Då framfördes alla våra åsikter om att det behövs fler och fräschare toaletter, och gärna helst i morgon dag..... regionen tog emot våra synpunkter och delgav hur långt dom kommit hittills.

Arbetet fortsätter.

------------------

Frukostmöte den 14 juni 2016 på Strand Hotel.

Efter inbjudan från Monica Frisk, Gotlands Förenade Besöksnäring.


Program:


Gunnar Danielsson presenterade nya Gotlandsguiden på engelska med de ”hundra viktigaste platserna du

måste se”.


Hanna Wiman berättade om ”Midsommar på Paviljongsplan”. Det traditionsenliga firandet har gjorts

möjligt genom en ideell förening som lyckats få stöd från företag, föreningar och privatpersoner.


Monika Frisk , Gotlands Förenade Besöksnäring, visade en kort video som presenterade Unesco och

världsarvens partnership. Hon berättade att världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen

som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. När en miljö

eller ett fenomen antagits som världsarv skall det vara en angelägenhet för hela mänskligheten, enligt

Unesco. Gotland är ett viktigt nav i Östersjön.


Cecilia Österlind, VD för Inspiration Gotland, talade om världsarvets betydelse och vikten av att skapa

”reseanledningar”.


Elene Negussie, världsarvssamordnare vid Region Gotland, berättade om världsarv i världen och Sverige.

Och världsarvsstäder. Unesco mest kända konvention är Världsarvskonventionen. Konventionen är ett

skydd för världens kultur och naturarv. Statsparterna har ett ansvar att identifiera, skydda, bevara,

presentera och överlämna till kommande generationer. 191 länder har undertecknat konventionen. Det är

noterat 1031 världsarv, varav 48 hotade. Ett sådant är Venedig och ”Venedigsyndromet” är känt. Husen

förfaller och infrastrukturen kollapsar och människorna flyttar.


En handlingsplan är viktig för Visby och Gotland. Det finns resurs- och tillväxtfaktorer; Attraktionskraften,

Besökare, Näringsliv, Livskvalitet, Uppsala universitet, Forskning, Kreativa näringar, Kompetens,

Arbetstillfällen samt Hållbar utveckling.


Inger Harlevi, projektledare Inspiration Gotland och vicepresident i Explore Hansa, berättade om det

gemensamma svensk-estniska-lettiska projektet ”Explore Hansa” med avsikt att utveckla turismen knutna

till det historiska arvet från handelsförbundet Hansan. Projektet har fått stöd från EU:s utvecklingsfond

med ca 20 miljoner kronor. Inger betonade att Gotland i detta sammanhang definitivt hör hemma i ett

europeiskt perspektiv, men att vi också måste jobba fram vår egen identitet i det hanseatiska samarbetet.


Louise Hoffman Borgö, enheten för samhälle och kulturmiljö på Länsstyrelsen, berättade om det

transnationella samarbetet och kopplingen till en innovativ världsarvsturism, uppdelad på 8 punkter;

gränsöverskridande samarbete, se vår region genom världsarven, östersjöperspektiv på kultur och natur,

världsarvslaboratorium, träffa lokala boende och verksamheter, tävla samla poäng och få diplom, hållbar

turism samt skapa grogrund för innovativa idéer. Kort uttryckt Eat-Meet-Buy-Try.


SAMMANFATTNING

Intressant och inspirerande möte. Gotland står inför stora utmaningar.

Monika Frisk sade flera gånger under mötet att hon mer och mer inser hur viktig och betydelsefull roll

Gotland har. GFB, Gotlands Förenade Besöksnäring, har blivit en katalysator för Gotland. Man försöker

samla alla inom besöksnäringen för att skapa en organiserad och hållbar turism. Man inser snabbt att det

har saknats en övergripande struktur och samordning. Kan vara ett tecken på att man söker sig till källan

där projektpengarna finns?!


Monika Frisk känns som en naturlig kraft kunna sammanlänka och organisera alla olika projekt och

verksamheter inom Gotlands turism och besökssektor. Hon lyfter fram Gotland och den gotländska

besöksnäringen på den stora internationella scenen. Vi har betydande resurs- och tillväxtfaktorer, men för

att vi ska kunna möta den framtida utmaningen krävs ändå stora insatser.


EFTERSNACK

Jag och Consuelo Griggio samtalade med en intressant person efter mötet, Niclas Bylund, Hansa Incoming,

som fick oss båda att lyfta på ögonbrynen och titta på varandra. Niclas berättade om sin verksamhet med

resor och guidning på Gotland. Hans utbud bestod ofta av speciella gruppmöten och unika guidningar. Han

uppgav sig ha tillgång till 32 olika språk. Det var ytterligare ett exempel på att det förekommer andra

intressanta verksamheter på ön.


Vi delade uppfattningen om att den digitala utvecklingen kommer att ta plats på guidescenen. Här kan man

länka samman all möjlig information, historia och olika språkval.

Niclas hade under mötet ställt en fråga. Varför det fanns så dålig skyltning på olika språk i Visby.

I jämförelse med likvärdiga städer var skyltningen i Visby undermålig.


GOTLANDS GUIDEFÖRENING

Föreningen skall tillvarata medlemmarnas och guidernas intressen. Med tanke på det ovan berättade

känns det som att vi behöver få till en samtalsgrupp, Janne, Consuelo, Gunilla, Hélène m fl. ??

Och samlas kring frågorna, hur vi ska möta, dagens och framtidens krav och hur kan guideverksamheten

utvecklas? Hur ska den hållbara guideutbildningen se ut?


Pågående projektgrupp: Gunilla och Gunnar skall arbeta fram en presentation om guider och Gotlands

Guideförening för att presenteras ute i socknarna under hösten. Allt i syfte att locka fler till guider och

ambassadörer för vår kära ö. Vi är naturligtvis glada över all input och information för detta ändamål.

Ungefär så där uppfattade jag det i dag.


/Gunnar Bergfasth

för Gotlands Guideförening

-------------------


Referat från Besöksnäringsdagen 12 april 2016.


Gotlands Förenade Besöksnäring, Inspiration Gotland, Region Gotland och flera

nationella aktörer inom svensk besöksnäring bjöd in till en heldag på Clarion Hotell

Visby.


Besöksnäringens aktörer, företag, organisatörer, föreningar, politiker och tjänstemän

samlades kring en övergripande frågeställning. Vår Guideförening representerades

av Lotta Bogaeus och Gunnar Bergfasth.


Tema: Hur ska gotländsk besöksnäring utvecklas?


Moderator i första avdelningen, under förmiddagen, var Regionens Mats Jansson.

Regionråd Björn Jansson inledde med att hälsa alla välkomna varefter Eva Werkelin

berättade om sina erfarenheter och vikten av en attraktiv besöksnäring på Gotland.

Därefter vidtog ett block där representanter från flera nationella organisatorer

berättade om besöksnäringen, dess potential och marknadens efterfrågan utifrån ett

nationellt och internationellt perspektiv.


Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, visade en efterfrågad publikation,

Besöksnäringen lyfter, en guide för ökad tillväxt, och presenterade budskapet, att

identifiera – samverka – bygga relationer är viktiga komponenter.


Åsa Egrelius, VisitSweden, presenterade olika projekt. ”Find your Swede” är en

satsning där utländske turisten kan matchas mot svenskar och få en upplevelse av

hur livet skulle se ut som svensk.


Therese Lindberg, Tillväxtverket, informerade om projektet Hållbar

Destinationsutveckling i fem orter, Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård,

Vimmerby och Åre, med mål att utveckla regionerna.


Elisabeth Elmsäter, Svensk Handel (tillsammans med vår lokale Coop-chef, Richard

Hedsand) berättade att svensk Handel utgör en tredjedel av hela besöksnäringen.

Men att man lokalt ytterligare kunde vässa sig med bl a riktade kampanjer på olika

språk.


Därefter presenterades tre goda exempel på lokal samverkan. Monika Frisk, GFB,

berättade om kryssningsindustrin med jämförelser, bl a Köpenhamn som mycket stor

kryssningshamn.


Bo Ronsten, Distriktsidrottschef, berättade om lokala satsningar och den stora

satsningen Island Games, som hålls på ön i juni 2017.


Carina Nunstedt, mediekonsult mm, berättade om CrimeTime Gotland, hur det

började förra året och det enorma nationella och internationella intresset som visats

för evenemanget.


Före lunch hann vi också med en punkt där Thomas Laurell, Visita, riktade tankarna

mot vilka utmaningar näringen står inför politiskt.

En intensiv förmiddag avslutades.


Eftermiddagen var ämnad för ett lokalt perspektiv.

Efter lunchen väckte moderatorn Johan Lindvall den lokala frågan. Hur ska gotländsk

besöksnäring utvecklas? Monica Frisk och Cecilia Österlind samtalade inledningsvis i

ämnet, som inledning på eftermiddagen.


Åsa Egrelius, VisitSweden, berättade om varför vi måste satsa på den internationella

turisten. Hon betonade att resandet förändrats. Vi får alltfler Post-materialistiska

resenärer, där status i resandet innebär Kreativitet, Autencitet, Tillgång till fritid och

att samla Upplevelser. Hon pekade speciellt ut gruppen friska, aktiva pensionärer.

Trend mot 2025 är att jobba mot flera plattformar.


Thomas Laurell, Visita, berättade om våra aktörers möjligheter, villkor och ansvar och

ställde frågan – finns viljan att bli en internationell destination? Gotland visar upp en

beläggning av utländska besökares gästnätter till 10 %, medan Sverige i övrigt har

24 %. Mot bakgrund av att den internationella turismen förväntas öka med 66 % fram

till 2030 har Gotland en stor utvecklingspotential.


Ett mycket populärt inslag var sedan Nyhetsstafetten. Lokala entreprenörer fick

under tre minuter presentera sina verksamheter. Johan Lindvall stod beredd med

mistlur så att tiden inte överskreds. Mistluren var tyvärr kraftlös (i motsats då till

Johan som definitivt inte var kraftlös), vilket förorsakade en hel del fniss.


Victor Jansson på Hansa Event inledde stafetten. Därefter presenterades i tur och

ordning Medeltidsveckans Camping, Fröjel Retro & Design, Sidengården, Bergman

Center, Gotland Sport Academy, Visby Strandby, Gotlandsbåten, Bunge Vandrarhem

och BRA Flyg.


Efter ett gediget hälsofika var det dags för Regionrådet Björn Jansson och Inspiration

Gotlands Carin Sjöberg att tillsammans med arbetsgruppen, Monica Frisk, Cecilia

Österlind och Mats Jansson formulera hur Gotlands Besöksnäring skall utvecklas.


• Samla bilden av Gotland och tala samma språk i alla mediakanaler

• Öka samarbetet mellan olika aktörer

• Lyfta reseanledningar i vår strategiska kommunikation

• Paketera till olika målgrupper

• Kommunicera året runt (alla fyra årstider) både internt och externt


Detta utmynnade i arbetsgruppens Förslag. Fem steg mot Världsklass!

• Ta ansvar för vårt värdskap

• Höja kompetensen i alla led

• Gemensamt bygga varumärket Gotland

• Nå fler internationella besökare

• Sätta fokus på året runt


Efter detta följde ytterligare en Nyhetsstafett. Gotlands Media, Gotlands Fornsal,

GotlandsGuiden, Wisby Strand, Swedavia, Destination Gotland, Solhaga Camping

samt slutligen SwedBank presenterades i rask takt. Bra tempo med stort

informationsflöde.


Som en liten slutkläm presenterades stora event som inte fått plats i presentationen,

som Landsbygdsriksdagen i maj, Njut av Gotland i juni, Gotland Art Week i augusti,

Hansa –Hanseatic Approach to New Sustainable Aliances.


En riktig korvstoppning var det någon som yttrade efter dagen. De rappa

Nyhetsstafetterna var definitivt ett fartfyllt och intressant inslag.

Vi kunde konstatera att informationsflödet varit stort, men också att dagen varit

väldigt inspirerande. Vi fann oss väl tillrätta och Gotlands guider och Guideförening är

definitivt en viktig del i besöksnäringen.


Visby 2016-04-14

Lotta Bogaeus, Gunnar Bergfasth

Copyright © All Rights Reserved