ÅRSMÖTE 2019

Gotlands

Guideförening
Så var årsmötet 2019 avklarat!


Protokoll från årsmötet se här>>>

Bilaga 1>>>

Bilaga 2>>>

Bilaga 3>>> Verksamhetsberättelsen


Referat från Årsmötet 2019

Gotlands Guideförenings årsmöte 9 februari på Villa Manhem samlade 45 medlemmar. Efter mötet bjöds på Sven Norbergs mycket uppskattade föreställning om Johnnys och Ellens berusande kärlek och hemmet Muramaris.

Gunilla Lauström omvaldes som ordförande. Övriga i styrelsen är Lotta Bogaeus, Marina Guldström, Gunnar Bäck, M-L Andersson, P-L Karlsson och S-Å Asklander.


Föreningen har en omfattande fortbildningsverksamhet.

Vi strävar också till att öka antalet guider, bland annat genom att

delta i samverkan med och påverkan av övriga parter inom besöksnäringen.


Föreningen genomför en praktikkurs under mars och april för nya guider.

Utbildningen omfattar praktiska övningar inklusive stadsvandring och busstur

både norr- och söderut. Viss del genomförs också på engelska.

Vår utbildningsnestor Janne Luthman som leder guideutbildningarna i

Vuxenskolans regi, deltar också som lärare i Fornsalens pågående

utbildningsprojekt.


Förra året genomfördes studiecirklar både på engelska och tyska

under skickliga medlemmars ledning.

Engelskakursen har fortsatt på det nya året.


Förutom de sedvanliga tematiska vår- och höstutflykterna så kommer

en bussresa att genomföras till Danmark 24-27 september.

Vikingatid och kopplingar till den gotländska dansktiden ingår och omfattar

besök bland annat i Roskilde, Köpenhamn och Hamlets slott Kronborg.

Även Kristianopel med sin koppling till Brömsebro ska besökas.


Under våren ska vi också få en visning på Landsarkivet och vi ska i slutet

av april göra en konstvandring i Visby. Innan guidesäsongen tagit fart i maj

så ska vi också hinna med en dagstur till Lilla Karlsö.

.


Årsmötet hade glädjen att som hedersmedlem utse Wiveka Schwartz

som förutom att vara medeltidsveckans urmoder har varit med om att bygga

upp besöksnäringen och med sitt glädjefyllda engagemang fortsätter folkbilda

med föredrag och föreläsningar. Hon tilldelades ett gyllene diplom, en blomma

och guideföreningens keps.

Sven-Åke Asklander
Copyright © All Rights Reserved