Reportage 2019

Gotlands

Guideförening

Vårens praktikkurs!

Gotlands Guideförening har under mars och april genomfört en praktikkurs för blivande guider. Indelade i två delgrupper har vi gjort fem Visbyvandringar under stundtals kalla vårkvällar. Dessutom... läs hela referatet här>>24 april -Konsten i Världsarvet

Gotlands Guideförening på konstvandring 24 maj 2019.

23 medlemmar deltog i konstvandring med Berit Ångman Svedjemo från Gotlands Museum. Här fick vi fakta och sammanhang och säkert några nya berättelser till våra turer... läs hela referatet med bilder här>>


Bakom kulisserna på Arkivet

Onsdagen den 6 mars kl. 18.00 var Guideföreningen på ett uppskattat besök hos Arkivcentrum.


Årsmötet 2019

Gotlands Guideförenings årsmöte 9 februari på Villa Manhem samlade 45 medlemmar. Efter mötet bjöds på Sven Norbergs mycket uppskattade föreställning om Johnnys och Ellens berusande kärlek och hemmet Muramaris.

Gunilla Lauström omvaldes som ordförande. Övriga i styrelsen är Lotta Bogaeus, Marina Guldström, Gunnar Bäck, M-L Andersson, P-L Karlsson och S-Å Asklander.
Föreningen har en omfattande fortbildningsverksamhet. Vi strävar också till att öka antalet guider, bland annat genom att delta i samverkan med och påverkan av övriga parter inom besöksnäringen.


Föreningen genomför en praktikkurs under mars och april för nya guider. Utbildningen omfattar praktiska övningar inklusive stadsvandring och busstur både norr- och söderut. Viss del genomförs också på engelska. Vår utbildningsnestor Janne Luthman som leder guideutbildningarna i Vuxenskolans regi, deltar också som lärare i Fornsalens pågående utbildningsprojekt.


Förra året genomfördes studiecirklar både på engelska och tyska under skickliga medlemmars ledning.

Engelskakursen har fortsatt på det nya året.


Förutom de sedvanliga tematiska vår- och höstutflykterna så kommer en bussresa att genomföras till Danmark 24-27 september. Vikingatid och kopplingar till den gotländska dansktiden ingår och omfattar besök bland annat i Roskilde, Köpenhamn och Hamlets slott Kronborg. Även Kristianopel med sin koppling till Brömsebro ska besökas.


Under våren ska vi också få en visning på Landsarkivet och vi ska i slutet av april göra en konstvandring i Visby. Innan guidesäsongen tagit fart i maj så ska vi också hinna med en dagstur till Lilla Karlsö.

En överraskad hedersmedlem uppvaktas av Gunnar och Marina från styrelsen.


Årsmötet hade glädjen att som hedersmedlem utse Wiveka Schwartz som förutom att vara medeltidsveckans urmoder har varit med om att bygga upp besöksnäringen och med sitt glädjefyllda engagemang fortsätter folkbilda med föredrag och föreläsningar. Hon tilldelades ett gyllene diplom, en blomma och guideföreningens keps.

Sven-Åke Asklander

Copyright © All Rights Reserved