Om

Gotlands

Guideförening

Om Guideföreningen


Vi är en ideell förening med ca 160 medlemmar. Alla våra medlemmar är inte aktiva guider. Vem som helst kan vara stödjande medlem,

om man bara betalar medlemsavgiften på 150 kronor på vårt bankgiro 718-0748. Alla i  föreningen kan därmed delta i föreningens olika aktiviteter.

Denna policy har föreningen haft sedan starten 1972.

 

Vi värnar om att våra guider skall leverera en produkt med högsta kvalitet till kunden. Detta innebär, att vi har ett program med fortlöpande

kompetensutveckling, en hög kvalité i auktoriseringsprocessen och som strävar efter att guiden har rätt etik och klädsel.

Idag har vi 38 auktoriserade guider, som kan guida på ett 10-tal språk.

 

En annan viktig del är att föreslå och förhandla fram guidearvoden med våra avnämare på Gotland. Inför 2019 har vi

2,5 % höjning av guidearvodena. År 2008 påbörjade vi en revidering av nivåer och system för arvodena.


Om du som guide behöver information om senaste arvodena, kontakta kassör eller ordförande så vidarebefordrar vi.
Copyright © All Rights Reserved